top of page
Adela Zatanchi

Kdo jsem

Jmenuji se Adéla Inak. Neustále se vzdělávám v oblastech terapie těla, mysli a ducha... Je to celoživotní proces, který se stal mým posláním. 

 Naše životy jsou součástí univerza... Naše zkušenosti, naše vnímání světa je zrcadlením našich vnitřních procesů... komunikujících skrze naše pocity, naše emoce, naše sny, naše tělo, ať vědomě či nevědomě. Zkušeností jsem si došla k vědomému bytí na základě přijetí mé vnitřní identity... skrze bližší zkoumání a pozorování nejen vlastních procesů, skrze poznávání sebe samé... Prošla jsem si různými očistnými technikami, podpořila svoje sebepoznání léčivými rituály, léčila se na všech úrovních našeho bytí, učila jsem se, jak zůstávat v neustále komunikaci sama se sebou, se svým tělem, jak ho vnímat a respektovat svoje potřeby. 

A k čemu směřuji? Buduji si skutečný vztah s realitou prožívání na základě přijetí s náručí plnou laskavosti a pochopení. Stávám se celistvá a koherentní se středem vnímání v našem srdci.

Vytvářením a kultivováním energie v nás, jsme schopni opětovně nalézt vnitřní sílu a odolnost k překonávání sebe samých... V podstatě jde jen o nalezení vnitřní podstaty a ukotvení se v realitě, v našich životech, které žijeme... v prostoru, který obýváme...  Jde o to, abychom se otevřeli tomu, co přichází s důvěrou a pokorou v život a všechno to, co s sebou přináší... Cestou kontrastů, vědomého vs. spontánního pohybu, dechu a jiných doprovodných technik, svobodným prožíváním v každém okamžiku, zvětšováním své komfortní zóny jsem podnítila proces růstu - ... stejně tak, můžete i vy.

bottom of page